آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، گروه عمران

وبسایت: http://ui95.ui.ac.ir 

موبایل :09165610343  

 

        Email:ui95@yahoo.com


پوستر حمایش

 
• ...
 توجه توجه (مهم)
در صورت وجود اشکال در پرداخت هزینه ثبت نام ، شرکت کنندگان محترم می توانند وجه را به صورت دستی در روز برگزاری کارگاه پرداخت نمایند. ولیکن لازم است حتما ثبت نام آنلاین انجام داده باشند.
1393/11/11 ادامه مطلب


کارگاه 1: مقاوم سازی لرزه ای و پایش سازه ها (ی تاریخی) بر اساس منشور مرمت ISCARSAH  11 دی 1395
کارگاه 2: روش های پیشرفته در تحلیل و پایش سازه ها (ی تاریخی)  18 دی 1395

               جدول زمان برگزاری کارگاه ها به شرح زیر می باشد:
  کارگاه آموزشی تخصصی-1

کارگاه آموزشی تخصصی-1

 

مقاوم سازی لرزه ای و پایش سازه ها (ی تاریخی) بر اساس منشور مرمت ISCARSAH

 

شنبه 11 دی 1395

8:25-8:00 صبح

ثبت نام

8:30-8:25

تلاوت قرآن و خوش آمدگویی

آقای دکتر رحیمی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

8:45-8:30

سخنرانی آغازین

آقای دکتر جمالی نژاد، شهردار اصفهان

9:35-8:45

سخنرانی 1

Seismic and wind monitoring of (historical) structures

(پایش لرزه ای و باد سازه ها (ی تاریخی))

+

Shaking Table Laboratories in Japan

(آزمایشگاه های میز لرزان در ژاپن)

Prof. Hanazato, Mie University, Japan

9:45-9:35

پرسش و پاسخ

 

10:10-9:45

پذیرایی

10:50-10:10

سخنرانی 2

Principles of conservation of structures of architectural heritage (based on ISCARSAH charter)

(اصول مرمت سازه های تاریخی (بر اساس منشور ISCARAH))

Prof. Arun, Kalyoncu University, Turkey

11:00-10:50

پرسش و پاسخ

 

12:00-11:00

میزگرد تخصصی

چالش های مقاوم سازی و پایش سازه ها (ی تاریخی) در اصفهان

پروفسور هانازاتو، ژاپن

پروفسور آرون، ترکیه

دکتر حجازی، دانشگاه اصفهان

دکتر اسفنجاری، دانشگاه هنر اصفهان

دکتر اللهیاری، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

مهندس جان نثاری، عضو شورای شهر اصفهان

12:00

اعطای گواهینامه حضور و اختتام


  کارگاه تخصصی -2

کارگاه آموزشی تخصصی-2

 

روش های پیشرفته در تحلیل و پایش سازه ها (ی تاریخی)

 

شنبه 18 دی 1395

 

8:25-8:00 صبح

ثبت نام

8:30-8:25

خوش آمدگویی

آقای دکتر مومنی

رئیس دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل

8:45-8:30

سخنرانی آغازین

آقای مهندس زهتاب، ئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

9:30-8:45

سخنرانی 1

Techniques for inspection and monitoring of (historical) structures

(روش های بازرسی و پایش سازه ها (ی تاریخی))

Prof. Lourenco, University of Minho, Portugal

9:40-9:30

پرسش و پاسخ

 

10:05-9:40

پذیرایی

10:50-10:05

سخنرانی 2

Advanced numerical techniques in structural analysis: concepts and application

(روش های پیشرفته عددی در تحلیل سازه ای: مفاهیم و کاربرد)

Prof. Lourenco, University of Minho, Portugal

11:00-10:50

پرسش و پاسخ

 

12:00-11:00

میزگرد تخصصی

چالش های استفاده از روش های پیشرفته تحلیل و پایش سازه ها (ی تاریخی) در اصفهان

پروفسور لورنسو، پرتغال

دکتر حجازی، دانشگاه اصفهان

دکتر تاجمیر، دانشگاه اصفهان

دکتر مدنی، دانشگاه هنر اصفهان

مهندس طاهری، معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

مهندس جعفری، رئیس سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان

12:00

اعطای گواهینامه حضور و اختتام

 



شنبه 30 دي ماه 1396

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان